Home

De uitvaartdienst

Werkwijze

Afscheid nemen

Rouwverwerking

Teksten en gedichten

Contact

Teksten en gedichten

 

Als een vrouw sterft….
Zij die sterft laat alles achter.
Ook het spreken en luisteren, het denken en vooral het liefhebben.
Alles laat zij achter.
Ze vertrekt zo bezitloos als zij gekomen is.
En de ruimte, die er ontstaat met de dood van deze vrouw,
is vol herinneringen en aan goede wil.
Maar wie die ruimte durft te betreden,
Voelt en ervaart haar nabijheid en warmte,
haar liefde en vriendschap.
Zij die achterblijven verliezen een geliefd mens.
Maar de liefde blijft doorleven in anderen.
Wie in de liefde gelooft, blijft leven.

 

Voor hen die ik liefheb

Voor hen die ik liefheb, en zij die mij liefhebben:
als ik ben gegaan, laat me los, laat me gaan.
Ik heb zoveel dingen te doen en te zien;
bind jezelf niet aan mij vast met tranen:
wees verheugd over zoveel goede jaren.
 
Ik gaf je mijn liefde; je kunt slechts gissen
hoeveel je mij gaf in vreugde.
Ik dank je voor de liefde die wij aan elkaar hebben getoond
maar nu is het tijd dat ik alleen verder reis.
 
Wees een tijd verdrietig om mij, want verdriet hoort erbij,
maar laat dan je verdriet omhelsd worden door troost.
Het is slechts een tijd dat we moeten scheiden;
daarom zegen de herinneringen in je hart.
 
Ik zal niet ver zijn, het leven gaat verder;
en als je mij nodig hebt, roep me en ik kom.
En hoewel je me niet kunt zien of aanraken
ik ben dicht bij je
en als je luistert met je hart
zul je horen
al mijn liefde om je heen, zacht en helder.
 
En als je moet gaan, deze weg, alleen,
ik zal je begroeten met een glimlach
en een 'welkom thuis'.

 

Afscheid

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven.
Jij zult altijd in onze gedachten zijn.
We zullen nog van je dromen en je stem nog horen.
We kunnen niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed.

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven.
Jij zult altijd met ons meegaan op onze levensweg.
We zullen heimwee naar je hebben.
We hadden je langer willen vasthouden.
We hadden nog zoveel willen vragen.

Jij blijft een litteken in ons bestaan.
Jij blijft een teken van liefde in ons leven.
Aan jou zullen wij ons optrekken.
Jou gedenkend zullen we groeien en krachtig worden.
We zullen vol levensmoed verder gaan,

ook al ben je onzichtbaar voor ons.
 

Liefde kent geen einde

Liefde kent geen einde,
de dood stelt niets voor.
Ik ben enkel naar een andere plaats vertrokken.
Ik blijf ik, jij blijft jij.
We blijven wat we steeds voor mekaar waren.
Noem me bij de naam
die je me altijd gaf.
Praat met me zoals je altijd deed,
op dezelfde manier.
Ga niet plechtig doen of droef doen,
blijf lachen met wat ons samen
aan het lachen bracht.
Bid, lach, denk aan mij,
bid voor mij.
Laat mijn naam thuis weerklinken
zoals hij steeds geklonken heeft,
zonder enige nadruk,
zonder enkele schaduw.
Het leven betekent
nog steeds evenveel als toen.
Het blijft wat het altijd is geweest,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn,
enkel omdat je me niet meer ziet?
Ik wacht op je, ik ben niet ver,
net aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed.

 

 

Afscheid nemen is misschien, 
de moeilijkste opdracht, 
die een mens voortdurend, 
te verwerken heeft, 
zolang hij leeft. 
Afscheid nemen, 
van geliefde mensen wil zeggen; 
aanvaarden wat pijn doet, 
er doorheen groeien 
zonder van binnen dood te gaan, 
en er een dankbare herinnering, 
aan over houden, 
om verder mee te leven 
Het is van "hard" naar "mild" gaan, 
en daardoor andere mensen, 
heel nabij komen.

 

Voltooid leven

Jouw leven was voltooid
Jouw dood, een geboorte in het licht.
We zenden jou al onze liefde,
We denken aan jou hoe mooi,
hoe lief je wel kan zijn.
Voel onze dankbaarheid
om alles wat je ons gegeven hebt.
Je bent gelukkig, daar,
je wordt een lichtend licht.
En straks, dan zien we jou terug,
als jij ons opwacht bij de grens.
Want liefde, sterker dan de dood,
blijft ons verbinden, nu en straks.

 

Ga maar

Ga maar, en laat los.
Je leven hier op aarde is voltooid, 
je hebt geleerd wat je hier mocht.
Je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede het "Nieuwe leven" binnen gaan.

Ga maar, en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten
je hebt vreugde gekend en verdriet.
En door dat alles werd jij
de mens die je geworden bent.

Ga maar, en laat los.
Je hebt een stille winst behaald op wat je hier,
op aarde te doorleven kreeg.
Je bent opgegroeid door stormen heen,
je bent gerijpt
en wij, wij lazen de wijsheid
die in jou rijpen mocht
aan je ogen, aan je woorden af.


Ga maar en laat los.
Je hebt niet voor niets geleefd
en daarom zul je nu het licht
van de vrede zelf aanschouwen mogen.
Je zult herschapen worden
door de liefde zelf,
je zult je eindelijk thuis
geborgen weten.
Ga maar, en laat los

 

De Stilte

De stilte die jij achterlaat,
Is onmiskenbaar groot.
Ik wou dat jij nog bij ons was
Het lijkt een kreet in nood.

Muziek en televisie
Vullen het geluid.
Maar jouw aanwezigheid was anders,
Jij leefde echt voluit.

Het gemis en de leegte
Geven ons verdriet.
Wij horen jouw stem niet meer
Enkel de stilte die jij achter liet.

 

De liefde verdwijnt nooit

De liefde verdwijnt nooit.
De dood is niets,
ik ben slechts aan de andere kant.
Ik ben ik, jij bent jij.
Wat we waren, de één voor de ander,
dat zullen we altijd zijn voor elkaar.
Geef mij de naam die je mij altijd gaf.
Spreek met mij zoals je het altijd deed.
Sla geen andere toon aan,
doe niets plechtig of triest.
Blijf lachen om alles waar wij samen om lachten.
Glimlach en denk aan mij.
Spreek mijn naam uit zoals het altijd is gebeurd,
zonder grootspraak, zonder een spoor van schaduw.
Het leven betekent alles wat het altijd heeft betekend.
Het leven is wat het altijd is geweest,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Alleen omdat ik uit je ogen ben?
Ik wacht op jou,
Ik ben niet ver,
Aan de andere kant van de weg.
Zie je wel, alles is goed.

 

Ik wil je groeten

Nu jij van ons bent weggegaan
wil ik je groeten, namens ons allen.
Je hebt een bijzondere plaats in ons hart
en zo blijf je voor ons leven.

We zullen je blijven herinneren,
maar ook over je blijven praten.
Zo blijf je niet alleen bij ons,
maar gaat jouw leven ook verder.

Onze ogen kunnen jou niet meer zien.
Onze handen kunnen jou niet meer aanraken.
Maar als we in ons hart kijken,
weten we dat je er nog bent.
En wij kunnen niet geloven
dat jij nergens meer bent.
Iemand zal nu toch wel
naar jou omzien,
zoals jij in je leven
naar ons hebt omgezien.

 

 
Woord van troost - Scheldelaan 89 - 4615 BJ - Bergen op Zoom - info@woordvantroost.nl - tel. 06-203.934.43